lazy_flyer (lazy_flyer) wrote,
lazy_flyer
lazy_flyer

Иллюзий псто...

Не только лишь все знают, что совсем недавно В\НА Украине произошло знаменательное событие - в очередной раз свободный народ реализовал сво право свободного выбора. И свободным, демократическим путём выбрал нового президента. Меня лично граждане стран с тоталитарными режимами массово поздравляли, желали и просто нечеловечески завидовали. Справедливости ради стоит сказать, что никто из этих граждан почему то не рвётся уезжать в свободную страну, но это так, детали.
Так вот, в очередной раз "народ выбрал надежду и светлое будущее". То есть в очередной раз народ с разбегу впрыгнул на грабельки, в очередной раз рассчитывая на чудесное спасение страны. Коллективная память у народа не то что коротка, её просто нет.Потому что президент В\НА Украине - это не человек. Это механический болванчик, озвучивающий требования хозяев. И если ему сказали - кусай москалей - он и кусает. Ошибкой было бы думать (ц) иначе. Изменений нет и в ближайшей перспективе не предвидется. Поздравляю себя и всех груждан Украины с очередной просранной пятилеткой.

З приводу заяв президента РФ Володимира Путіна хочу зазначити наступне.

По-перше, я би не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ. Можливо, і знайдеться хтось, хто й досі перебуває під впливом пропаганди. Можливо, хтось зробить це заради заробітку або ховаючись від кримінальних розслідувань. Ми навіть можемо надати Володимиру Путіну перелік тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно у країні, яку вони цинічно грабували, зловживаючи високими посадами. Нехай Росія знову вирішує, де найбільше їй потрібні такі «професіонали» - у Ростові чи Магадані.

Але відмінність України, зокрема, полягає у тому, що ми, українці, маємо у своїй країні свободу слова, і вільні ЗМІ, і інтернет. Тому ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді.
Це право бути заарештованим за мирний протест.
Це право не мати вільних та конкурентних виборів.
Це право взагалі забути про наявність природних прав та свобод людини.
Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати «новою нафтою», на яку влада Росії намагається перетворити власний народ.

Українці – це вільні люди у вільній країні. Незалежній, суверенній та неподільній.
Громадянство України – це свобода, гідність і честь. Це те, що ми захистили, і будемо захищати.

Україна не відмовиться від своєї місії бути прикладом демократії для пострадянських країн. І частиною цієї місії буде надання захисту, притулку та українського громадянства всім, хто готовий боротися за свободу. Ми будемо надавати притулок та допомогу всім - всім, хто готовий боротися пліч-о-пліч з нами за нашу і вашу свободу.

Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу – росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше.

Не слід говорити з Україною і українцями мовою загроз, військового та економічного тиску. Це не найкращий шлях до припинення вогню та розблокування Мінського процесу.

Я ще раз наголошую, що готовий до переговорів. Я сподіваюсь, що на найближчий зустрічі у Нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації. Конкретним підтвердженням цієї готовності має стати взаємний обмін нашими громадянами у форматі «всіх на всіх». Без винятків. З нашого боку ми готові обговорювати нові умови співіснування України та Росії. З розумінням того, що справжня нормалізація відбудеться тільки після повної деокупації. Як Донбасу, так і Криму. Україна не здається! У всіх сенсах цього слова.

Але я маю надію, що у Росії все ж більше прагнуть говорити, ніж стріляти.

Я дійсно не Бог, щоби мої бажання здійснювалися. Але я також пам‘ятаю, що всім можновладцям прийде час дати чесну відповідь за свої вчинки саме перед Ним. Ніхто не потрапить відразу до Раю. Спочатку буде Суд.

Для повного та недвозначного розуміння моєї позиції надаю цей текст також російською мовою, аби нас почули всі.


А теперь на мокшанской...

Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» - в Ростове или Магадане.

Но отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт.
Это право быть арестованным за мирный протест.
Это право не иметь свободных и конкурентных выборов.
Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ.


Украинцы — это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу.

Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех.

Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса.

Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова.

Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять.

Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд.

Для полного и недвусмысленного понимания моей позиции предоставляю этот текст также на русском языке, чтобы нас услышали все.Если вы остаточно прощувай - чего вы так возбудились?
Если вы так уверены в моральном облике украинцев - зачем столько суеты и всякие Совбезы ООН? Нормальный украинец даже если и получит российский паспорт, то немедленно его порвёт и сожжёт на глазах многочисленных репортёров. Что бы продемонстрировать своё отношение с Мордору™.
И конечно же "неделимая, свободная, до последней капли крови". В смысле - пока последний вменяемый не свалит нахер с этого Гуляй-поля...

Кто мне так рассказывал, как у нас с новым президентом всё станет лучше? Вы где, ауууууууууу...Приходите в каменты, расскажите ещё раз.

Tags: Ебанутость, Йумор, Украина
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Власти псто...

  Не только лишь все помнят, что не так давно в России случились выборы в ГД. На эту темы высказались все. А кто не успел тогда высказываются сейчас.…

 • Модного псто - 2...

  Не так давно писал о изобретении миллениалами ватника. И вот внезапно... Надо позвонить знакомому прапорщику...

 • Предпятничной музыки псто...

  Песенка о дожде...

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 29 comments

Recent Posts from This Journal

 • Власти псто...

  Не только лишь все помнят, что не так давно в России случились выборы в ГД. На эту темы высказались все. А кто не успел тогда высказываются сейчас.…

 • Модного псто - 2...

  Не так давно писал о изобретении миллениалами ватника. И вот внезапно... Надо позвонить знакомому прапорщику...

 • Предпятничной музыки псто...

  Песенка о дожде...