lazy_flyer (lazy_flyer) wrote,
lazy_flyer
lazy_flyer

Суда псто...

Просто оставлю это здесь, для польскоязычных френдов.

Fragmenty z przesłuchania tow. Marcina Adama z kierownictwa KPP, byłego redaktora strony internetowej w sprawie o propagowanie "ustroju totalitarnego":

Prokurator: Panie Adam, czy w Pana opinii ustrój polityczny panujący w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w okresie rządów Włodzimierza Lenina, Józefa Stalina, w Chińskiej Republice Ludowej w okresie Mao Tse Tunga – czy to były ustroje totalitarne?

Marcin Adam: Panie prokuratorze, trudno jest mi to ocenić z tego powodu, że pojęcie totalitaryzmu jest pojęciem nieostrym. Zwłaszcza w tej chwili, gdy jest ono przedmiotem bardzo intensywnej walki politycznej, która zmierza do dokonania przesunięć semantycznych. Tym nie mniej biorąc pod uwagę pierwotną i ostrą definicję totalitaryzmu, nie były one bardziej ani mniej totalitarne, od ustrojów, z którymi mieliśmy do czynienia z ustrojami panującymi w XIX wieku, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych w stosunku do pierwotnych mieszkańców Ameryki, zaś w zakresie sfer życia społecznego, które kontrolą i regulacją usiłuje objąć państwo – tym bardziej w stosunku do ustroju, który panuje dzisiaj w Polsce. Chodzi mi o nawiązanie to tezy: „nic bez państwa, wszystko tylko i wyłącznie w ramach państwa” i o porównanie legislacji tego okresu i obecnego. We współczesnej Polsce nawet prowadzenie skoroszytów było objęte ustawą, przez pewien okres, zanim to zostało wyłączone.

Sędzina: Państwo reglamentuje wszystko ustawowo, o to Panu chodzi?

Marcin Adam: Tak, ponieważ zanim ktoś to zauważył i wyłączył z ustawy o ochronie danych, tej poprzedniej, już nieobowiązującej, to prowadzenie zwykłych skoroszytów przez osoby prywatne z telefonami swoich znajomych, było nią przejściowo objęte. Tak chciało państwo objąć regulacjami szerokie sfery życia społecznego. Tego nie było w Związku Radzieckim ani w Polsce Ludowej.

Prokurator: Czy w Pana opinii decyzje polityczne podejmowane przez Włodzimierza Lenina, Józefa Stalina, Feliksa Dzierżyńskiego, Mao Tse Tunga były bezpośrednią przyczyną istniejących w tych państwach zbrodni ludobójstwa, klęsk głodu? Mówiąc w skrócie, czy osoby te były bezpośrednio odpowiedzialne za zbrodnie ludobójstwa w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i w Chińskiej Republice Ludowej?

Marcin Adam: Pośrednio… Nie w większym stopniu niż minister Ziobro za sprawę Stachowiaka.
Wysoki Sądzie: chciałbym też wyjaśnić, że jest to pytanie zbiorcze dotyczące całego szeregu decyzji, które jest oparte na pewnym stereotypie. Tymczasem ja mogę odpowiedzieć na pytanie dotyczące konkretnej decyzji podjętej przez te osoby i jej skutków na miarę swojej wiedzy i wtedy ocenić czy i w jaki sposób się do tego przyczyniła, czy był między nimi związek przyczynowo-skutkowy. Tym nie mniej wyrażam przekonanie, że żadna z wymienionych osób nie miała na celu, podejmując te decyzje, ani wywołania głodu, ani tym bardziej dokonania ludobójstwa.

Prokurator: Czy znane jest Panu pojęcie „wielkiej czystki” i czy uznaje Pan, że odpowiedzialną za nią osobą jest Józef Stalin?

Marcin Adam: To pojęcie jest mi znane, przy czym nie wiadomo mi do jakich konkretnie zdarzeń się ono odnosi, ponieważ z różnych danych historycznych wynikają różne jej oceny. Z całą pewnością natomiast został opublikowany przez nas artykuł – również profesora Grovera Furra – dotyczący wielkiej czystki, z którego wynika ocena negatywna, ale również usiłuje on ustalić winnych tego zjawiska, a artykuł ten, który był przytaczany przed sądem w postępowaniu w pierwszej instancji wyraźnie właśnie wskazuje na to, że była to ocena krytyczna.

Prokurator: Gdzie według pana panował lepszy ustrój państwa: w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, czy obecny demokratyczny ustrój Polski? Który jest bardziej demokratyczny i przyjazny dla obywatela?

Marcin Adam: Nie potrafię dokładnie odpowiedzieć na to pytanie na podstawie własnych doświadczeń życiowych, ponieważ nie żyłem w tamtych czasach w Związku Radzieckim, natomiast na podstawie wiedzy na temat legislacji uważam, że ustrój prawny Związku Radzieckiego był bardziej przyjazny z tego powodu, że był on stosunkowo prosty. Był to porządek prawny, który był skierowany do obywatela. Prawo było przejrzyste i zrozumiałe i ponadto w ogóle dało się go przestrzegać.
Tymczasem w obecnym polskim porządku prawnym występuje zjawisko monstrualizacji systemu prawnego, polegające na lawinowym wzroście ilości oraz objętości aktów prawnych, przepisów odsyłających, nieostrych i budzących rozbieżności w orzecznictwie sądowym i w stanowiskach organów, w którym wydedukowanie normy prawnej, jej zdekodowanie, wymaga zespołów eksperckich, wyposażonych w płatne narzędzia informatyczne, a ponadto porządek ten w zastraszającym tempie się zmienia.
Jeżeli w kodeksie pracy z roku 1974 było tylko 305 artykułów, to obecnie mamy 360 samych przepisów odsyłaczy.

Sędzina: 360? Tak pan powiedział?

Marcin Adam: Tak. 360 przepisów odsyłających w kodeksie pracy obecnym, a jest to akt prawny, którego ma przestrzegać każdy pracownik i każdy pracodawca, a więc osoba, która nie koniecznie nawet dysponuje wykształceniem wyższym, a nie tylko prawnym. Zaś ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która skierowana jest do ogółu obywateli i której przestrzegać musi każdy, zawiera przepisów-odsyłaczy 1260 w obecnym brzmieniu. Przy czym są to często odesłania do innych ustaw. Nie sposób z takiego porządku prawnego wydedukować norm prawa powszechnego w sposób nie budzący wątpliwości. Z tego powodu żyjemy w ciągłym stanie niepewności prawnej. Ostatecznie na każdego [jest hak – niedopowiedziane].

Sędzina: Dobrze, ale troszkę odbiegamy od tematu…

Marcin Adam: Ale to jest moje stanowisko odnośnie totalitaryzmu i tego, który z tych porządków był bardziej przyjazny. To jest bardzo ważne Wysoki Sądzie.

Sędzina: Ale nie wchodźmy już w szczegóły. Pan podał dwa przykłady, sąd rozumie Pana intencje.

Prokurator: Proszę, Wysoki Sądzie, jeszcze jedno pytanie - a ustrój polityczny – funkcjonowanie jednej partii, dyktatorska rola przewodniczącego, Komitetu Centralnego… to czy ten ustrój polityczny panujący w Związku Radzieckim jest lepszy, czy gorszy od obecnego systemu demokratycznego istniejącego w Polsce.

Marcin Adam: Po pierwsze to pytanie zawiera tezę odnośnie tego, że obecny ustrój panujący w Polsce jest ustrojem demokratycznym. Mocno się z tą tezą nie zgadzam. Dlatego, że bariery, które zostały stworzone w stosunku do osób fizycznych i możliwości prowadzenia przez nie aktywności politycznej są niespotykanie wysokie, zdecydowanie wyższe niż były w latach 70-tych i 80-tych, które to lata jeszcze ze swojego życia pamiętam. W praktyce szerokie grupy społeczne, w tym na przykład pracownicy urzędów państwowych, sędziowie i pracownicy sądów, pod hasłem tak zwanego odpolitycznienia, zostali z niej wykluczeni w sposób prawny. Tak, zakazano im wyrażania poglądów politycznych i uczestnictwa w partiach politycznych. A ponadto w praktyce społeczno-ekonomicznej, zostały z niej (z działalności politycznej) wyeliminowane osoby wykonujące pracę na niższych stanowiskach w sektorach gospodarki prywatnej, a także osoby zatrudnione na umowy śmieciowe nie mają takiej możliwości, jest to uzależnione od zgody pracodawcy de facto, który jeżeli się nie zgodzi… I działalność polityczną mogą prowadzić tylko tak zwani zawodowi politycy oraz przedsiębiorcy o wystarczająco mocnej pozycji rynkowej (bo drobni też nie, bo kontrahenci, dostawcy…) A ponadto, jeśli ktokolwiek sforsuje tę barierę jakimś cudem, to musi się liczyć z bardzo twardymi represjami, włącznie z możliwością pozbawienia wolności na długie okresy, zmuszaniem do emigracji albo bycia dyscyplinowanym innymi środkami. Tak, Wysoki Sądzie, tak właśnie to w tej chwili w Polsce wygląda.
A tymczasem w Związku Radzieckim, a tym bardziej w Polsce Ludowej, zwykły robotnik, który zapisał się do partii, jednej z partii – ponieważ w Polsce mieliśmy do czynienia z systemem wielopartyjnym – lub organizacji społecznej, mógł do takiej działalności się aktywnie włączyć. Mało tego – mógł mieć bezpośredni wpływ na decyzje organów państwowych i organów administracji przedsiębiorstw państwowych. A to na tym polega władza ludu.

Prokurator: Zna Pan treść opinii powołanego do tej sprawy biegłego Rafała Łętochy?

Marcin Adam: Znam Wysoki Sądzie, w szczególności zwracam uwagę na to zdanie z tej opinii, które przywołałem w sprzeciwie i z którego wynika mniej więcej tyle, że nigdy totalitaryzmu nie propagowaliśmy wprost, ale i tak należy nas skazać, ponieważ mieliśmy zapewne taki zamiar ukryty.

Prokurator: Jeszcze jedno pytanie. Bo tam jest wyrażona opinia, że ustrój ZSRR miał charakter fasadowy, ponieważ jego praktyczna realizacja była całkowitym wypaczeniem tego ustroju zapisanego w aktach prawnych. To proszę powiedzieć, czy Pan się zgadza z tą tezą, czy Pan jest jej przeciwnikiem i jeśli przeciwnikiem, to dlaczego.

Marcin Adam: Każdy ustrój prawny podlega pewnym wypaczeniom, dlatego nie jestem w stanie…

Prokurator: Ale w tym konkretnym przypadku niech Pan powie – ZSRR. Nie każdy ustrój, nie polski ustrój, tylko ZSRR.

Marcin Adam: Wysoki Sądzie. Jest to opinia ocenna i tutaj odpowiedź „tak”, czy „nie” będzie odpowiedzią niewłaściwą i niezgodną z tym co sam na ten temat myślę. Dlatego muszę się na ten temat wypowiedzieć swobodnie. Uważam, że zapewne wiele instytucji prawnych Związku Radzieckiego nie zostało należycie zrealizowane, co nie oznacza jednak, że nikt nie miał takiego zamiaru, a już w szczególności nie zgadzam się z tym, że praktyka była przeciwieństwem zapisów pranych, tylko ich niedoskonałą realizacją, tak samo jak mamy z tym do czynienia obecnie.
Tags: Политота
Subscribe

 • Власти псто...

  Не только лишь все помнят, что не так давно в России случились выборы в ГД. На эту темы высказались все. А кто не успел тогда высказываются сейчас.…

 • Этодругина псто...

  Не только лишь все знают, что совсем недавно в одной тоталитарной стране прошли нелегитимные выборы. А буквально вчера в завершились похожие выборы в…

 • Эвакуации псто...

  Не только лишь все слышали о приключениях Мэн Ванчжоу, занимающей не самый мелкий пост в компании Huawei. Не слышали? Ну гуголь вам расскажет…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 7 comments